zahlavi
Česky English
logo2
společenství INELSEV

opravy tiskařských strojů


.. / MENU / Předmět podnikání

Opravna poskytuje komplexní služby v oblasti péče a údržby elektromotorů, transformátorů, ventilátorů, rozvoden, frekvenčních měničů a tiskařských válců.


V oblasti technologie tiskáren, nabízíme služby:

  1. Bezdemontážní vibro-diagnostika elektromotorů
  2. Bezdemontážní diagnostika ložisek a dynamické nevyváženosti válců aj. rotorů
  3. Elektro - diagnostika izolačního systému vinutí elektromotorů a transformátorů
  4. Termovizní kontroly elektro výbavy rozvoden a rozváděčů
  5. Termovizní kontroly celistvosti nebo stavu pláště sušících pecí
  6. Dynamické vyvažování rotorů vzduchotechniky
  7. Čištění trysek hořáků sušících pecí, kavitace materiálu na ventilátorech
  8. Opravy elektromotorů a transformátorů v normálním i nevýbušném provedení
  9. Servis frekvenčních měničů pohonů


K zajištění nabízených služeb máme tyto předpoklady:

  1. Odborně způsobilí pracovníci v elektrotechnice s platným přezkoušením podle vyhlášky č. 50/1978 sb.
  2. Moderní technické vybavení, analyzátory, měřiče vibrací, termovizní kamera (Bruel &Kjaer, Schenk Vibro apod.)


Uvedené služby provádíme jako služby trvalé/periodické, ale i nárazové/poruchové v průběhu celého roku včetně dnů volna i svátků.


Bezdemontážní diagnostika vybavení tiskařských strojů:

   Elektromotory
  1. Vibro a elektro-diagnostika, doplněná termovizním měřením
   Válce, válečky
  1. Vibro-diagnostika, ve spojení s termovizním měřením
   Rozvaděče
  1. Termovizní měření
   Sušící pece, čištění trysek a dynamické vyvažování rotorů ventilátorů
  1. Chemické a mechanické čištění
  2. Provozní dynamické vyvažování


V případě zajištění provádění bezdemontážní diagnostiky tiskařského stroje je třeba:

  1. Seznámení/ proškolení našich pracovníků s bezpečnostními předpisy platnými v areálu tiskárny včetně seznámení s možnými riziky.
  2. Seznámení se s technologií a výbavou vybraných strojů
    1. Vytvoření situačních schémat s osazením elektromotorů a válců pro diagnostiku
    2. Zjištění a záznam parametrů elektromotorů a válců, parametrů a vlastností vhodných či potřebných pro nastavení a vyhodnocení měření
    3. Vytvoření databáze a naplánování tras
  3. Provedení výchozích měření, tyto je nutno opakovat pro stanovení stavu stroje, poznání stroje a odhadu následující periody měření.
   Pokud je třeba, provádí se i základní očištění dílu od hrubých nečistot a nasedlého prachu nebo barvy
  4. Provádění periodických měření podle nastaveného trendu, trend je závislý na skutečném stavu motoru nebo válce
  5. Každé měření je zakončeno protokolem o měření a stavu, případně doporučením k dalšímu postupu.

© 2023 INELSEV | Kontaktujte nás |

| Nahoru | Zpět | Tisk