zahlavi
Česky English
logo2
společenství INELSEV

služby a opravy elektrických strojů pro malé vodní elektrárny


.. / MENU / Předmět podnikání

S využitím činností dalších firem v rámci společenství INELSEV Group, a.s. jsme schopni zajistit kompletní služby pro zajištění rekonstrukce a modernizace technologického zařízení malých vodních elektráren  zahrnujících  zejména tento rozsah.
Pro plánované úpravy elektrotechnologie v rámci rekonstrukce a modernizace zařízení vodní elektrárny nabízíme provedení následujících činností:


 

OPRAVY ELEKTROMOTORŮ A GENERÁTORŮ

 
 • opravy, revize, repase, převíjení a změny parametrů motorů a generátorů nn a vn, všech typů do výkonu 10 MW

 • opravy hřídelí využíváme technologií vibračního navařování pod ochrannou atmosférou

 • renovace ložiskových štítů vločkováním a pouzdřením

 • dynamické vyvažování rotujících částí stroje

 • vyvažování rotorů od hmotnosti 0,1 kg do 8000 kg, průměru rotoru do 2,85 m a délky hřídele do 6 m

 • repase izolace vinutí u elektromotorů a generátorů velkých výkonů

 • ošetření povrchu elektromotorů a generátorů tryskáním a provedení povrchových úprav

 •  výstupní zkoušky dokladované zkušebním protokolem

BEZDEMONTÁŽNÍ DIAGNOSTIKA

 
 • diagnostika ložisek točivých strojů, vyhodnocení příčin poruch návrhy na nápravu

 • vyvažování pevných a pružných rotorů, provozní vyvažování strojů přímo u zákazníka

 • měření otáček

 • zjišťování nevyváženosti, nesouososti, excentricity, rezonance

 • zjišťování trhlin v hřídeli, mechanické uvolnění dílů, odhalování závad ozubených soukolí

 • odhalování závad na elektrických strojích

 • vyhledávání zkratovaných plechů magnetických obvodů


MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY
 


ELEKTROČÁST

 
 • vypracování projektové dokumentace části elektro a ASŘTP

 • realizace automatizace, měření a ochrany soustrojí vodní elektrárny, včetně společných zařízení

 • vyvedení výkonu včetně transformátorů, rozvodny a úpravy přípojky

 • vlastní spotřeba včetně transformátoru a hlavního rozvaděče

 • pravidelné kontroly a dálkový monitoring provozu vodní elektrárny


FINANCOVÁNÍ – ODKUP

Veškeré námi nabízené aktivity jsme schopni realizovat při spoluúčasti na financování investičních nákladů a v případě zájmu provozovatele nabízíme i možnost odkupu vodní elektrárny.

© 2021 INELSEV | Kontaktujte nás |

| Nahoru | Zpět | Tisk