zahlavi
Česky English
logo2
společenství INELSEV

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ


.. / MENU / Předmět podnikání

Čištění technologických celků včetně motorů, rozvoden a rozvaděčů nn a vn,
v nepřetržitém režimu


Provádíme čištění kompletních technologických provozů, elektromotorů, strojů a rozvoden od A do Z.

Moderními technologickými postupy:

    1. Neabrasivním tryskáním CRYO EIS technologií

    2. Optimálně volenými čisticími prostředky

Čištění zajišťujeme s odborně vyškoleným personálem,
i v místech, kde nelze použít techniku.

Čištění je ukončeno následným úklidem a předáním pracoviště.

Při čištění je v maximální možné míře zamezeno vzniku ekologické havárie nebo úniku ekologicky závadného odpadu.

Zajišťujeme likvidaci vzniklého nebezpečného odpadu.

© 2021 INELSEV | Kontaktujte nás |

| Nahoru | Zpět | Tisk