zahlavi
Česky English
logo2
společenství INELSEV

BEZDEMONTÁŽNÍ DIAGNOSTIKA motorů


.. / MENU / Předmět podnikání

Čím je stroj složitější a finančně nákladnější, tím důležitější místo v prediktivní údržbě získává bezdemontážní diagnostika v celém svém rozsahu, např. od měření teplot, vibrací a hluku až po sledování provozních veličin.


Je prokázáno, že údržba je jednou z nejvyšších nákladových položek,
jestli ne, vůbec nejvyšší.


Monitorováním strojů, lze předcházet haváriím a neplánovaným odstávkám. V závislosti na aktuálním stavu stroje, lze naplánovat termín jeho opravy na vhodnou dobu, tím se náklady minimalizují a předchází škodám na technologii i výrobě.


Provádíme diagnostiku ve smyslu moderní údržby, založený na trvalém nebo pochůzkovém monitorování stavu stroje, identifikujeme příčinu změny stavu nebo poruchy, odstraníme poruchu, na-vrhneme řešení opatření a umožníme následné rychle uvedení zpět do provozu.

 • Jakost ložisek

 • Mohutnost kmitání

 • Trend skutečného stavu stroje

 • Provozní tvary kmitů – animace soustrojí

 • Jakost izolačního systému

 Kvalifikovaným vyhodnocením, podporujeme vyšší bezpečnost a předcházíme ztrátám
na zařízení a výrobě.

Poškození stroje může být skutečně ve velkém rozsahu

 

Elektro – diagnostika

  1. Měření polarizačního indexu

  2. Měření ztrátového činitele tg d a kapacity

  3. Rozbory transformátorových olejů

  4. Testování izolačního systému rázovou vlnou

  5. Měření při chodu naprázdno

  6. Měření při chodu nakrátko

  7. Měření chodu při zvýšeném napětí

  8. Momentové zkoušky

  9. Kontrola poškození magnetického svazku motoru

Vibro – diagnostika

  1. mechanických poruch strojů

  2. uvolněných dílů zařízení

  3. ložisek

  4. ventilátorů, čerpadel, převodovek, motorů

  5. pomaluběžných papírenských strojů

  6. nesouososti, excentricity

  7. trhlin a nesourodosti materiálů

  8. kavitace materiálů

  9. rotorových tyčí

  10. statické, dynamické a provozní vyvažování

  11. provozní tvary kmitů – animace

  12. ustavení soustrojí laserem

© 2021 INELSEV | Kontaktujte nás |

| Nahoru | Zpět | Tisk